Kresba světlem26. Června 2010

Ptáte se, co dělají vaši hrdinové na cestách, když právě mezi zuby nedrtí kameny, nezajídají je pískem a nezapíjejí bahnem, po večerech? Hrajou si a maluji, dovádějí a kreslí si. Do Rumunska přivezli světlo. Vysíláme záznam z koncert pro dvě čelovky a jednu šajnovačku. Opus se jmenuje Dlouhý čas.