Rukověť Ukrajinského cestovatele

aneb jak se bránit Ukrajinské policejní persekuci.

Výňatek z potlachu s majitelem krčmy „Četnická stanice“ v Koločavě (6/2011) na téma „pokuty na Ukrajině“:


Bodrý majitel krčmy se po historce dvou našich kamarádů, kteří zaplatili policajtovi za „smyšlený přestupek“ (zastavení dvou motorek vedle sebe na nepříliš frekventované cestě) každý 40 euro, jen soucitně pousmál a poté nám udělil několik dobře míněných rad na téma, kterak se na UA nenechat oškubat od místní zlotřilé a veskrze korupcí prolezlé policie... Jeho polemiku lze shrnout do následujících tezí :

Za všech okolností zachovat klid a rozvahu, nenechat ničím a nikým vyprovokovat a nedat policistům žádnou záminku k jakékoliv perzekuci...
S policisty jednat ve vší slušnosti, stručně a jasně s cílem vyvolat dojem zkušeného cestovatele znalého místních poměrů...
Policistům nesdělovat více faktů než je nutno a zásadně se k ničemu nepřiznávat bez důkazů, neboť prokázat spáchání přestupku je věcí policie...
Požádat policii o sdělení z jakého přestupku jsem obviněn a jakými disponuje důkazy (videozáznam z radaru, dechová zkouška na alkohol...).
Příznivými faktory při jednání s policisty jsou - četnost a semknutost skupiny (žádné „oddělování jednotlivých členů od skupiny typu ...Vy pojďte za mnou...), znalost jazyka, kontakty na Ukrajině na něž je možno se obrátit...

V případě nesouhlasu s obviněním z přestupku:
telefonicky požádat konzulát ve Lvově o pomoc (event. známé na Ukrajině), popřípadě zavolat na tzv. protikorupční linku o radu – vše ostentativně před zraky policistů, čímž vysíláte jasný signál, že nejste bábovky, které přijely na UA „dotovat“ místní policii valutami,
v závislosti na chování policistů zvážit pořízení foto/audio dokumentace předávaných dokladů, SPZ policejního vozu, služebních průkazů (zejména čísel) policistů, kvůli jejich případné identifikaci v případě konfliktu,
v případě požadavku policisty, abyste jej následovali na policejní stanici klidně odvětit, že dle UA práva nemusíte následovat policistu na stanici a on Vás k tomu nemůže donutit, ale že na stanici klidně pojedete s tím, že žádáte o sepis protokolu o spáchaném skutku, o jeho úřední překlad (do té doby jej nepodepisujte) a jeho kopii s tím, že poté do protokolu samozřejmě uvedete své nesouhlasné stanovisko a vyčkáte jednání soudu; poté trpělivě vyčkávat další reakce policistů....


V případě souhlasu s obviněním z přestupku:
požádat o sepis protokolu o skutku (v případě, že nerozumíte obsahu požádat o jeho překlad), vyžádat si jeho kopii a hlavně si nechat vystavit tzv. potvrzení o pokutě, kterou lze uhradit bankovním převodem (a to do 30 dnů od vystavení potvrzení o pokutě, například na hranicích při opuštění UA), jelikož dle ukrajinských zákonů nemohou policisté vybírat pokuty v hotovosti na místě samém a už vůbec ne v jiné měně...

Link na ilustrativní jednání s policisty:
http://www.youtube.com/watch?v=Ft6N1GS6gw4&feature=player_embedded

Link na oficiální sdělení konzulátu ve Lvově:?
http://www.motorkari.cz/forum-detail/?ft=102774&fid=13, příspěvek č. 24

Link na výše pokut na Ukrajině:
http://auto.meta.ua/autolaw/fine/

Pro Roadodendron připravil Bob Petráš. Díky!


Tady jsou ještě další zkušenosti, či názory, které zase zprostředkoval Honza Odehnal.

Po volbách na Ukrajině, kdy vyhrál proruský kandidát, se radikálně mění. Vše se vrací do stavu, kdy si policajti dělali, co chtěli a korupce volně bujela.
Bylo to vidět už loni, kam to pomalu směřuje, neboť naši řidiči autobusu taky platili. Prostě se to vrací do starých kolejí.

Pravidla jsou:
- dostaneš pokutu, něco ti zabaví (zpravidla techničák, pas a řidičák)
- odjedeš do banky (zpravidla nejbližší okresní město), tam zaplatíš
- vrátíš se k policajtům a ti ti vrátí doklady

Ztráta 2 až 5 hodin, někdy (večer, v noci, ráno) i víc.
Druhá varianta je - domluvit se s nimi a smlouvat o výši úplatku (uvážíš-li, kolik tě stojí den, je rozhodování jasné). Oni vědí, že nemáš čas, tak ti pak vyhrožují soudem atd., což znamená čekat nejméně do druhého dne a ztrátu několika dnů. Vyhrát nemůžeš.

Zdraví Rosta

Diskuze a zkusenosti na toto tema na serveru Motorkari.cz

Další zkušenosti. Tentokrát ze Slovenska.